در جلسه خواستگاری چه بپرسیم و چگونه جواب دهیم؟

شناخت به وسیله گفتگو، کمکی برای افراد است تا زمینه و پایه های ازدواج موفق را پی ریزی کنند. برای رسیدن به این شناخت، لازم است هر دو طرف مهارتهای گفتگو را بیاموزند. تا دچار شناخت سطحی و احساسات زودگذر نشوند.

 

شناخت به وسیله گفتگو کمکی برای افراد است تا زمینه و پایه های ازدواج موفق را پی ریزی کنند. برای رسیدن به این شناخت، لازم است هر دو طرف مهارتهای گفتگو را بیاموزند. تا دچار شناخت سطحی و احساسات زودگذر نشوند این مهارت ها عبارتند از:

 

1- برای شروع صحبت دختر و پسر در جلسه گفتگو، بهتر است آغازکننده پسر باشد و سؤالات خود را مطرح نماید.
نکته: دختر نیز پاسخ دقیق و درستی داده و نظر فرد مقابل را در همان مورد بپرسد.
2- با توجه به اهمیت گفتگو می توان از قبل سؤالات را بر روی کاغذ نوشت تا هنگام صحبت کردن، مطالب فراموش نگردد.
نکته: برخی به ضبط جلسات گفتگو به شکل صوتی و تصویری اقدام می کنند که این امر هم خالی از اشکال نیست، زیرا ممکن است در این گفتگوها برخی مسائل خصوصی خانوادگی و در مواردی اسراری ذکر شود که ضبط آنها در هر دو خانواده نگرانی هایی را ایجاد کند.
3- نکته: اولین سؤالات، دل مشغولیها و حساسیتهای افراد را در جلسات گفتگو نشان می دهد. زمانی که فرد از شما پرسش می کند و به پرسشهای شما پاسخ می دهد باید شما به پرسش های او توجه و دقت کنید، زیرا نیت ، اهداف و معیارهای او را در زندگی می فهمید. برای نمونه اگر فرد اولین سؤالاتش مسائل مادی مانند: مسکن، ماشین، پس انداز و غیره باشد، مطمئناً دنیای درون برایش در درجه دوم اهمیت قرار دارد و بالعکس.
4- بهتر است از پرسیدن سؤالات بی ارزش و بی اهمیت مثل: رنگ و غذای مورد علاقه و … در جلسات اولیۀ گفتگو خودداری کرد، چون در اکثر این موارد افراد سعی می کنند سلیقه های خود را شبیه به فرد مقابل بیان کنند.
نکته: البته سلیقه های افراد اهمیت دارند اما مهم این است که نگاه ها، تفکرات، باورها و … بررسی شوند که آیا هم سو، هم جهت و هم سنخ می باشند یا نه.
5- نکته: نباید انتظار داشت که سؤالات استاندارد، از پیش تعیین شده دارای جواب های مشخص باشد، زیرا هر کس مطابق با ذهنیت و تصورات خود به سؤالات جواب می دهد.
ممکن است برداشت فرد مقابل از یک مفهوم، با برداشت شما از همان مفهوم مغایرت داشته باشد و عدم توجه به این نکته، در آینده مشکلاتی را ایجاد نماید. پس بهتر است در چنین مواردی قبل از طرح سؤال از فرد مقابل، در مورد این گونه مفاهیم توضیح خواسته و سپس سؤال اصلی را مطرح کنید.

 

6 -سؤالات کلی، حتماً جواب کلی دارد مثلاً:
– نظر شما در مورد حجاب چیست؟
– شما چه توقعی از همسر آینده تان دارید؟
– نظر شما در مورد اخلاق و ایمان چیست؟
– معیارهای شما برای ازدواج چیست؟
– شما چه نقشی برای زن و یا چه نقشی برای مرد در خانواده قائل هستید؟

 

نکته: جواب های کلی مبهم هستند طرفین سؤالات را بر اساس ذهنیات خود تفسیر می کنند. و این امر ممکن است شناخت افراد از یکدیگر را با مشکل مواجه کند.

مثلاً به جای این که این سؤال کلی را بپرسید که نظرتان در مورد حجاب چیست؟ سؤالات جزئی زیر را بپرسید؟
– آیا آقایان هم باید حجاب داشته باشند؟
– شما حجاب همسر خود را چه می دانید؟
– شما روابط با نامحرم را برای همسرتان تا چه حد باز و یا محدود می دانید؟ در مورد خودتان چطور؟

 

و صدها سؤال از این دست که تمرکزشان بر جزئیات است؟ یعنی مثالهایی که در زندگیهای مختلف کم و بیش ممکن است پیش بیاید.
نکته: این به شما بستگی دارد که سؤالها را جزئی و با مثال و متناسب با احوال خود طرح کنید.

 

 

7 مهارت خوب گوش دادن بسیار مهم است چرا که در جلسه خواستگاری عمده دغدغۀ افراد، خوب حرف زدن است درحالی که خوب گوش دادن مهم تر و لازم تر است.
8- توجه کنید که هنگام جواب دادن به سؤالات حتماً باید خودتان را در موقعیت سؤال قرار دهید و هیچ گاه پدر، مادر، برادر و خواهرتان را به جای همسرتان در موقعیت قرار ندهید.

 

نکته: شاید دیر آمدن پدرتان به منزل برای شما خیلی مهم نباشد و شما در مقابل آن هیچ عکس العملی نشان ندهید. ولی یقیناً در مورد همسرتان چنین نخواهد بود. بنابراین هنگامی که از شما پرسیده می شود اگر همسرتان دیر به منزل بیاید چه عکس العملی نشان می دهید؟ نباید همسر را جای پدر قرار داده و همان عکس العملی را که در مقابل دیر آمدن پدرتان دارید، مطرح کنید.

 

9 -اگر فرد مقابلتان اتاق جداگانه ای داشت، از او بخواهید در همان اتاق گفتگو کنید.

نکته: نظم و چینش وسایل اتاق، تابلوها و کتابها همه پیام هایی دارند که می تواند طرف را در شناخت فرد مقابل یاری دهد.

 

10- به جواب ها بسیار دقت کنید،
نکته: کسی که در جواب سؤال (آیا گذشتۀ خوبی داشته اید؟) می گوید: (از لحظه لحظه عمرم به خوبی استفاده کرده ام) دقیقاً معنای این پاسخ را از او بپرسید. زیرا امکان دارد خوبی از دید او رفاه مالی و ثروت باشد و از دید شما، معنای دیگری داشته باشد.

 

-11 در گفتگو باید خیلی زیرکانه سؤالات را به صورت معکوس مطرح نمایید.

نکته: اگر به او بگویید من خیلی اهل تفریحم نظر شما درباره تفریح و گردش چیست؟

امکان دارد او در پاسخ به شما بگوید: من هم همین طور. این سؤال، سؤال معکوس نیست.
 

یا مثلاً در مورد صداقت، مستقیماً نپرسید. نظر شما راجع به صداقت چیست؟ در این صورت او پاسخ میدهد من فردی صادق هستم، صداقت در زندگی خیلی مهم است و … اما اگر بپرسید نظرتان راجع به دروغ مصلحتی چیست؟
او نمی تواند بفهمد واقعاً نظر شما چیست، این در حالی است که شما دروغ مصلحتی را هم جایز نمی دانید، ولی پاسخی که می دهد نظر واقعی اوست.
به عنوان مثال: دختری از این که همسرش با فرد نامحرمی گرم بگیرد و خواهرانه بر خورد کند متنفر است این را می تواند به دو گونه مطرح کند.

الف) من از این که همسرم با نامحرم (خواه غریبه یا آشنا) گرم برخورد کند، متنفرم.

 

ب) به نظر شما با توجه به این که آداب معاشرت حکم می کند که انسان به گونه ای با دیگران برخورد کند که او را متحجر و بی ادب نخوانند، یک مرد در روابطش با نامحرم چگونه باید باشد؟ اگر این نامحرم آشنا بود چه؟ فرقی بین نامحرم آشنا و غریبه هست؟ نظر شما چیست؟
اگر چند سؤال این چنینی در گفتگو باشد فرد مقابل مجبور است چیزی را که اعتقاد دارد بیان کند زیرا که نمی داند موضع شما چیست؟

سؤالاتی که فرد مقابلتان خیلی رک و مستقیم باید به آنها پاسخ دهد، مناسب نیست، چرا که باعث ایجاد تنش و تحریک میشود. برای نمونه برای آگاهی از این که او هنگام عصبانیت چه کار می کند یا میزان خشونت او در چه حدی است، بهتر است بپرسید زمانی که از دست خواهر و برادرتان ناراحت و عصبانی می شوید چه می کنید؟ تا این که مستقیماً از او سؤال کنید که آیا شما هنگام عصبانیت اهل زد و خورد هستید یا نه؟ از بیان کردن سؤالاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است خودداری کنید.

 

12- سؤالاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است زیاد جالب نیست

نکته: شاید او جوابی دهد که نیاز به تحلیل و توضیح داشته باشد
مثلاَ در مورد تعصب به همسر و ساده زیستی و … حتماً از او توضیح کامل بخواهید که منظورش از این که می گوید ساده زیستی در زندگی من از اهمیت ویژهای برخوردار است، یعنی چی؟
13 سؤالاتی که مربوط به بررسی حالات روحی و روانی و صفات طرف مقابل می باشد، لازم است معادل مثبت صفات پرسیده شود.

نکته: ممکن است فرد موضع بگیرد، مثلاً بپرسید بیشتر حسابگر هستید یا دست و دل باز؟
در این صورت مقابل هر کدام را انتخاب کرد، احساس بدی ندارد.

 

واحد مشاوره دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیوندهای مهم

تماس با ما

آدرس مرکز شماره 1 (خواهران) :

ورامین-میدان رازی-ابتدای بلوار رسالت-جنب آتش نشانی-ساختمان شهید مهتدی-مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین

شماره های تماس :36220146 – 36229945    – کدپستی 3371739974

آدرس مرکز شماره 2 (برادران) :

ورامین-بلوار رسالت-مجتمع عفاف-مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین

شماره تماس:36220091

 

آدرس مرکز نقشه

تمام حقوق برای دانشگاه علمی کاربردی ورامین محفوظ میباشد


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pesarek2/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373