بایگانی دسته بندی ها : ستاد اقامه نماز و امر به معروف

جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه

مهندس محسن ممیزی در جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین از دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری سخن گفتند و خاطرنشان نمودند : جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه برگزار شد. بیشتر بخوانید »