بایگانی دسته بندی ها : ستاد اقامه نماز و امر به معروف

مصادیق پوشش (مجاز و غیرمجاز) ویژه دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور

پیوست مصوبه جلسه 197 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی طرح پیشنهادی مصادیق پوشش (مجاز و غیرمجاز) ویژه دانشجویان در تبیین تبصره 3/د ماده 6 آئین نامه انضباطی دانشجویان (مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/6/74 ) 1-پوشش در دانشگاه 1-پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه ( کلاس ها، سفرهای مطالعاتی، اردو، سلف، داخل سرویس ها و…) ... بیشتر بخوانید »

جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه

مهندس محسن ممیزی در جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین از دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری سخن گفتند و خاطرنشان نمودند : جلسه ستاد اقامه نماز و امر به معروف دانشگاه برگزار شد. بیشتر بخوانید »