بایگانی دسته بندی ها : کارت دانشجویی

زمان تحویل کارت دانشجویی / برچسب تمدید اعتبار کارت دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان به ویژه دانشجویان جدیدالورود می رساند؛ جهت صدور کارت دانشجویی می بایست تصویر شما در سامانه هم آوا edu.uast.ac.ir  بارگذاری شده باشد. زمان تحویل کارت های دانشجویی از روز دوشنبه  7 آبان 97  ماه می باشد. نحوه صدور کارت دانشجویانی که احیانا فایل تصویر آنها در سامانه هم آوا بارگذاری نشده ، متعاقبا اعلام خواهد شد. شایان ذکر ... بیشتر بخوانید »

نحوه صدور کارت دانشجویی

دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت دانشجویی ابتدا به سامانه سجاد به آدرس  edu.uast.ac.ir  مراجعه نموده ، سپس در قسمت تکمیل مشخصات وسپس((بارگذاری تصویر)) ، فایل جدیدترین تصویر خود را بر روی سامانه قراربدهید . سپس یک هفته بعد به معاونت فرهنگی-دانشجویی مرکز مراجعه نمایید و با دریافت فیش صدورکارت ، کارت دانشجویی خود را از مسئول صدور کارت (واحدکتابخانه مرکز) ... بیشتر بخوانید »