بایگانی دسته بندی ها : کارت دانشجویی

نحوه صدور کارت دانشجویی

دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت دانشجویی ابتدا به سامانه سجاد به آدرس  edu.uast.ac.ir  مراجعه نموده ، سپس در قسمت تکمیل مشخصات وسپس((بارگذاری تصویر)) ، فایل جدیدترین تصویر خود را بر روی سامانه قراربدهید . سپس یک هفته بعد به معاونت فرهنگی-دانشجویی مرکز مراجعه نمایید و با دریافت فیش صدورکارت ، کارت دانشجویی خود را از مسئول صدور کارت (واحدکتابخانه مرکز) ... بیشتر بخوانید »