بایگانی دسته بندی ها : نحوۀ پرداخت شهریه

نحوۀ پرداخت شهریه

با توجه به راهندازی پرداخت شهریه از طریق سامانه سجاد از مهر ماه 92  و لزوم پرداخت الکترونیکی آنلاین شهریه 15% بانک ملی، کلیه دانشجویان ورودی 90 و بعد آن موظفند15درصد از کل شهریه را به صورت پرداخت آنلاین الکترونیکی  و 85% شهریه خود را به یکی از روشهای ذیل واریز نموده و اصل فیش واریزی  85% شهریه را به ... بیشتر بخوانید »