بایگانی دسته بندی ها : جدول دروس و مشخصات کلی دوره های کاردانی و کارشناسی (ترمی و پودمانی)

مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کاردانی

قابل توجه کلیه دانشجوی مقطع تحصیلی کاردانی؛ جهت دریافت فایل PDF مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کاردانی به تفکیک می توانید بر روی عبارت های ذیل کلیک نمائید: **رشته کاردانی شبکه های کامپیوتری** **رشته کاردانی امداد و نجات شهری** **رشته کاردانی امورفرهنگی** **رشته کاردانی حسابداری مالی ** **رشته کاردانی حقوق ثبتی ** **رشته کاردانی عمران-حمل و نقل شهری ** **رشته کاردانی معماری ... بیشتر بخوانید »

مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کارشناسی ناپیوسته

قابل توجه کلیه دانشجوی مقطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته؛ جهت دریافت فایل PDF مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کارشناسی ناپیوسته به تفکیک می توانید بر روی عبارت های ذیل کلیک نمائید:  مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده کارشناسی حرفه اي معماري- طراحی محیط بیرونی کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی کارشناسی حرفه ای مدیریت ... بیشتر بخوانید »