بروشور ” سلامت روان “

همزمان با هفته سلامت، بروشور سلامت روان توسط واحد مشاوره دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین منتشر شد : دریافت صفحه اول دریافت صفحه دوم

ادامه مطلب »

کارگاه (مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین برگزار شد

همزمان با هفته سلامت و با حضور جمعی از دانشجویان خواهر دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین کارگاهی با عنوان  (مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی

ادامه مطلب »

تمام حقوق برای دانشگاه علمی کاربردی ورامین محفوظ میباشد