بایگانی دسته بندی ها : چراغ اندیشه

فصلنامه (( چراغ اندیشه )) دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین- زمستان 1394

فصلنامه فرهنگی مذهبی (( چراغ اندیشه )) دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین فعالیت خود را در سال 1393 آغاز نموده است .  این فصلنامه با هدف انتشار مطالب و اخبار فرهنگی، مذهبی و با عناوین ” مهدویت ، عفاف و حجاب ، احادیث ، کلام بزرگان ، موفقیت های علمی و فرهنگی دانشگاه ، معرفی آثار نخبگان ” چاپ ، ... بیشتر بخوانید »

فصلنامه ((چراغ اندیشه)) پاییز 1394

فصلنامه فرهنگی مذهبی (( چراغ اندیشه )) دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین فعالیت خود را در سال 1393 آغاز نموده است .  این فصلنامه با هدف انتشار مطالب و اخبار فرهنگی و مذهبی چاپ ، تدوین و در اختیار اساتید و دانشجویان دانشگاه قرار می گیرد .  جهت دریافت فایل این نشریه ( پاییز 1394 )می توانید بر روی تصویر ... بیشتر بخوانید »

فصلنامه ((چراغ اندیشه)) تابستان 1394

فصلنامه فرهنگی مذهبی (( چراغ اندیشه )) دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین فعالیت خود را در سال 1393 آغاز نموده است .  این فصلنامه با هدف انتشار مطالب و اخبار فرهنگی، مذهبی و با عناوین ” مهدویت ، عفاف و حجاب ، احادیث ، کلام بزرگان ، موفقیت های علمی و فرهنگی دانشگاه ، معرفی آثار نخبگان ” چاپ ، ... بیشتر بخوانید »