بایگانی دسته بندی ها : نشریه انجمن علمی دانشجویی گروه حسابداری

نشریه انجمن علمی دانشجویی گروه حسابداری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین

یکی از اهداف مهم انجمن های علمی دانشجویی، آگاهی بخشی به دانشجویان محترم هر رشته تحصیلی در خصوص تعریف رشته، فرصت های شغلی رشته مربوطه و… می باشد. اعضای گرامی دانشجویان عضو انجمن علمی دانشجویی گروه حسابداری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین، اولین شماره نشریه خود را با موضوع معرفی رشته حسابداری منتشر نموده اند که فایل صفحات آن را می توانید ... بیشتر بخوانید »