مقاطع آموزشی دانشگاه

کارشناسی (ناپیوسته):

1-      کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

2-      کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی

3-     مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری ها)

4-     مهندسی فناوری محیط زیست (گرایش بازیافت پسماند)

5-      کارشناسی حرفه ای امور فرهنگی

6-      کارشناسی حرفه ای معماری -طراحی محیط بیرونی

7-      کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث

کاردانی:

1-      کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی

2-      کاردانی حرفه ای امور فرهنگی

3-      کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

4-      کاردانی فنی معماری شهری

5-      کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

6-      کاردانی حرفه ای امدادونجات شهری

7-      کاردانی فنی عمران- حمل و نقل شهری

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*