مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کاردانی

قابل توجه کلیه دانشجوی مقطع تحصیلی کاردانی؛ جهت دریافت فایل PDF مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کاردانی به تفکیک می توانید بر روی عبارت های ذیل کلیک نمائید: **رشته کاردانی شبکه های کامپیوتری** **رشته کاردانی امداد و نجات شهری** **رشته کاردانی امورفرهنگی** **رشته کاردانی حسابداری مالی ** **رشته کاردانی حقوق ثبتی ** **رشته کاردانی عمران-حمل و […]

مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کارشناسی ناپیوسته

قابل توجه کلیه دانشجوی مقطع تحصیلی کارشناسی ناپیوسته؛ جهت دریافت فایل PDF مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره های کارشناسی ناپیوسته به تفکیک می توانید بر روی عبارت های ذیل کلیک نمائید:  مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت های فرسوده کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط بیرونی کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی کارشناسی حرفه ای حقوق […]